Dergimizin tüm sayılarını https://www.babil.com/yayinevi/teori-ve-politika-dergisi-yayinlari adresinden temin edebilirsiniz.


Pazartesi, 14 Ekim 2019 20:13

2019, Nazi Almanyası ile faşist İtalya'nın doğrudan ve edimsel, Britanya, Fransa ve ABD emperyalistlerinin dolaylı desteğine sahip İspanyol faşistlerinin ülkenin Cumhuriyetçi, demokrat ve devrimci güçlerini yenilgiye uğrattığı İspanya İç Savaşı'nın (1936-1939) sona erişinin 80. yıldönümü. Tarih bu yenilginin, sadece yüzbinlerce kurban veren İspanya halkının değil, tüm Avrupa ve dünya halklarının bir yenilgisi olduğunu ve 50 milyon insanın can vereceği İkinci Dünya Savaşı'nın işaret fişeği olduğunu gösterecekti. İspanya İç Savaşı'nın sona erişinden birkaç ay sonra Almanya 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırdı. Bunun üzerine Britanya ile Fransa ‒edimsel olarak bir çatışmaya girmeksizin‒ 3 Eylül'de Almanya'ya savaş ilân ettiler. Böylece İkinci Dünya Savaşı resmen başlamış oldu.

Perşembe, 22 Ağustos 2019 19:08

"Kürde sıkacağınız iki mermiden birini bana ayırın" diyen Perinçek de solcudur, "Sahte solcular, ABD'nin güdümünde devlete karşı savaşıyor" diyen Perinçek de solcudur.

Perşembe, 04 Ocak 2018 09:48
Salı, 19 Aralık 2017 08:15

Artık yeni bir dönemde miyiz?

Buna kuşku yok. Her ne kadar bu döngüden çıkmak için yapsa da, cezaevleri eksenli bir mücadele yürüten Türkiye devrimci solu, cezaevlerindeki konumunu yitirmiştir. Cezaevleri artık onun için en azından bir dönem boyunca, örgütlülüğünü sürdürdüğü bir yer olmaktan çıkmıştır. Bu, ne denirse densin, bir yenilgidir.

Pazar, 03 Aralık 2017 20:44

Günümüzde, radikal imkanların herhangi bir değerlendirmesi, işe, bir Marksizm eleştirisiyle başlamalıdır. Geçmiş bir buçuk yüzyıl boyunca, Marksizm, kapitalist toplumun en temel eleştirisini sağlamıştır. Marksizm, aynı zamanda, önerdikleri alternatif toplumsal ve ekonomik örgütlenme biçimleriyle, kapitalizmin tek makul sorgulanmasının uzun uzun sözünü eden çeşitli sosyalizmler için esin kaynağı olmuştur.

Çarşamba, 14 Haziran 2017 18:14

Teori ve Politika geçtiğimiz aylarda Ankara ve İzmir’de “Marksizm, Laiklik ve Din” sempozyumları düzenledi. Bu, teori bakımından çöl sayılabilecek bu topraklarda devrimci bir fikir akımı yaratmak için 20 yıldır iğneyle kuyu kazan derginin -kimi zaman yaptığı gibi- çalışmalarını kısa süreliğine de olsa kamuoyunun gözü önüne çıkarışının bir örneğiydi. Haber değerini çoktan yitirmesine rağmen, bu yüzden üzerinde durulmayı hak ediyor.

Çarşamba, 14 Ocak 2015 22:50

 

Çarşamba, 14 Ocak 2015 22:43

 

Perşembe, 25 Aralık 2014 12:32

Marksizm adıyla andığımız bu “yapı”nın, Batı uygarlığının –ve gelmiş geçmiş ezenler uygarlığının- en büyük teorik ve politik reddini gerçekleştirmiş bir niteliği olduğu kanaatindekiler için IŞİD’in yaygın ideolojik eleştirisi paylaşılamaz.

Çarşamba, 29 Ekim 2014 18:23
Çarşamba, 29 Ekim 2014 17:01
Çarşamba, 29 Ekim 2014 16:57
Çarşamba, 29 Ekim 2014 16:50
Çarşamba, 29 Ekim 2014 16:31
Çarşamba, 29 Ekim 2014 16:23
Çarşamba, 29 Ekim 2014 16:00

 

 

Çarşamba, 29 Ekim 2014 13:52
Cuma, 01 Ağustos 2014 16:03
Cuma, 01 Ağustos 2014 15:14
Pazartesi, 30 Haziran 2014 23:51
Pazartesi, 30 Haziran 2014 23:43
Pazartesi, 02 Haziran 2014 18:23
Pazartesi, 07 Nisan 2014 05:43
Çarşamba, 05 Mart 2014 15:37
Çarşamba, 05 Mart 2014 15:31
Çarşamba, 05 Mart 2014 15:28
Pazar, 09 Şubat 2014 19:53
Çarşamba, 22 Ocak 2014 21:34
Perşembe, 09 Ocak 2014 01:33

 

Perşembe, 09 Ocak 2014 01:27
Pazartesi, 18 Kasım 2013 23:21
Perşembe, 31 Ekim 2013 14:49
Perşembe, 31 Ekim 2013 14:19
Perşembe, 31 Ekim 2013 14:09
Perşembe, 31 Ekim 2013 14:04
Perşembe, 31 Ekim 2013 13:54
Perşembe, 31 Ekim 2013 13:49
Perşembe, 31 Ekim 2013 13:46
Perşembe, 31 Ekim 2013 13:40
Perşembe, 31 Ekim 2013 12:41
Pazar, 08 Nisan 2012 14:42

Mustafa Serdar

Marksizmin günümüzde, sınıflar mücadelesindeki konumlanışını açıklamakta "Marksizmin krizi" bir anahtar kavram haline gelmiştir artık! Hiç kuşku yoktur ki, Stalin dönemi ve Stalin sonrasından günümüze kadar dünyada olup-biten hareketlenme ve gelişmeler Marksizmin kriziyle bugüne bağlanmıştır. Stalin'e özellikle vurgu yaparak kriz tanımlamasını gerçekleştiren kesimler, nihayetinde (trajik bir durumda kalarak) Stalin'le kendi aydınlanmalarını sağlamışlardır. Çünkü temelli hareket noktaları, Stalin'e yöneltilen eleştiriler olmakla beraber, Troçki taraftarları gibi teorik-politik gerçekleşme sürecinde de eylemin kaynağı bir durum olarak Stalincilik olmuştur, ya da bu "sonuç olarak" Stalin'in izlemeye çalıştığı Marksizm-Leninizm olmuştur. Karşımıza çıkan, tarihin/gerçeğin Stalin şahsında öznellik içinde eritilmesinden ibarettir. Burada tarihi, basitçe bir laboratuvar/bilme konusu ederek geçmişin bugünde nesneyle kurulan ilişkisi olarak ele alıyoruz.

Pazar, 08 Nisan 2012 14:30

Kaosta düzen vardır; rasgelelik temel bir geometrik biçimdir. Kaos öngörü üzerine temel sınırlamalar koyar, fakat aynı zamanda daha önce hiç düşünülmemiş nedensel ilişkiler önerir.

James P. Crutchfield,

J. Doyne Farmer,

Norman H. Packard,

Robert S. Shaw.

 

Çeviri: Erkan Afacan

Kökeni yaklaşık yüz yıl öncesine dayanan kaos teorisi, son yirmibeş yıl içerisinde yeni bir paradigma kimliği kazanmıştır. Doğaya yeni bir bakış açısı getiren ve onu farklı bir biçimde sorgulayan kaos teorisinin gelişmesiyle birlikte, önceden anlaşılamayan pek çok doğal görüngü anlaşılabilir hale gelmiştir.

Kaotik sistemler, esas olarak, başlangıç koşullarına hassas bağımlılık ile belirlenirler. Kaotik bir sistemin başlangıç koşullarındaki çok küçük bir değişme, sistemin zaman içinde tümüyle farklı bir davranış sergilemesine yol açar. Kaos teorisi genellikle "kelebek etkisi"yle özetlenir. Buna göre bir kelebeğin kanat çırpmaları belli bir süre sonra atmosferin durumunu tümüyle değiştirebilir.


Cuma, 06 Nisan 2012 17:05

Ali Emre

Giriş

Devrimci Marksist hareket elli yıldır ne ciddi bir devrim okulundan geçti, ne de ideolojik-teorik planda ciddi bir mücadele deneyiminden.

            Stalinist, Maoist fikir akımları dışında –ki bunlara fikir akımı denebilirse– hiçbir fikir akımına karşı ciddi bir siyasi mücadele yürütmedi ve hiçbir yapıt ortaya koymadı (Mandel'in, Geç Kapitalizm, Kapitalist Gelişmenin Uzun Dalgaları gibi başarısız birkaç ekonomi üzerine yapıtı dışında). Bunun objektif ve subjektif etkenleri üzerinde tartışmıyoruz. Şunu bilmeliyiz ki büyük tarihsel olayların deneyiminden geçmemiş, ve bu büyük pratik deneyler içinde ortaya çıkan her ciddi fikir akımıyla teorik bir hesaplaşmaya girmemiş bir devrimci Marksist hareketin genel-geçer doğruları olamaz, ve geçmişe ait doğrular da içerikleri boşaltılmış olarak fantastik bir dogmatizme yol açmadan edemezler.

Cuma, 06 Nisan 2012 16:41

Orhan Gökdemir

Felsefenin kaynağı hiç kuşkusuz antik Grek kültürü. Bu nedenle felsefe kavramının etimolojisinin "bilgelik sevgisi" gibi "dünyevi", ya da daha batılı bir deyişle seküler bir anlam taşıması çok şaşırtıcı olmamalı. Eski felsefe, mitolojinin dine dönüşümünün sıcaklığında kuluçkaya yatıyor. Arapların felsefe ile tanışması ise mitolojinin öldüğü ve dinin felsefeyi de içererek yerleştiği bir döneme rastlar. Dolayısıyla Arap kültüründe felsefe, antik Grek kültürüne göre daha "ruhani"dir. Araplar için felsefe artık bilgelik sevgisi değil; "hikmet"tir. Eninde sonunda referansını tanrıya yapar. Dinin egemenliğini kurması ile birlikte felsefe -doğuda ve batıda- dünyevi bir alan olmaktan çıkar ve tanrının buyruğuna girer.

Cuma, 06 Nisan 2012 16:08

Yılmaz Sezer

I. "Felsefenin temel sorunu düşüncenin varlık ile ilişkisi sorunudur" diye yazar, Engels: "Filozoflar bu sorunu çözmede iki büyük kampa ayrılırlar; tinin doğaya göre önce gelme özelliğini öne sürenler ve buna göre son aşamada ne cinsten olursa olsun, dünya için bir yaratılmayı kabul edenler idealizm kampını oluştururlar. Ötekiler, doğayı esas öğe sayanlar ise materyalizmin değişik okullarında yer alırlar".[1] Engels onca felsefeleri, nice ünlü filozofları bir çırpıda harcıyor, bir yığın felsefi akımı iki temele indirgiyor: materyalizm ve idealizm. Lenin, bu iki karşıt eğilimin dışında üçüncü bir eğilimin varlığını ileri sürmenin olanaksız olduğunu yazıyor: "Felsefede iki eğilim vardır; materyalist eğilim, idealist eğilim. Bu ikisi arasında bilinemezciliğin çeşitli nüansları bulunur. Felsefede yeni bir görüş açısı bulmak için yapılan boşuna çabalar akıl yoksulluğunu ortaya koyar".[2] Ve daha ileride güzel bir benzetme yapar: "Eğer ikisi arasında katı ve sıvı diye bir kıyaslama yaparsak bu ikisi arasında bir bataklık yer alır".[3]

 

Salı, 13 Mart 2012 22:18

Metin Kayaoğlu

Aşağıdaki satırlarda, bütünlüğü içinde Marksizmin politika sektörünün zorunlu, kaçınılamayacak bazı öğeleri belirlenmeye çalışılacak. Bütünlüklü bir politika kavramlaştırması yapılmadığı gibi, eksik bırakılan veya yeterince işlenmemiş temaların da olması çok mümkün. Burada, Marksizmi donduran ve çok çeşitli kesimlere mensup okullu dar-Marksistlere ve Marksizmin 'sonrası'na geçmiş post-Marksistlere (ancak bunlar, adları yanıltmamalı, Marksist değiller) karşı Marksizmin zorunlu, yani teorik birtakım öncülleri savunulacak ve belirlenme gayreti içinde olunacaktır.

Pazartesi, 09 Nisan 2012 11:15
Pazartesi, 09 Nisan 2012 10:48
Pazartesi, 09 Nisan 2012 10:40

“Filozoflar bize kendi yaşama biçimlerinden çıkmamış hiçbir şey sunamazlar.”     Goethe

 

Orhan Gökdemir

“Dünya bir akıl düzeni olmalıdır.” 18. yüzyıldan bu yana hem dünyanın yorumunu, hem de bizzat kendisini değişikliğe uğratan “teorik ve pratik” gelişmeleri bu tümce ile özetlemek mümkün. Büyük Fransız Devrimi ve bir anlamda onun “düşünsel karşılığı” olan “Alman İdeolojisi”ni yönlendiren ana ülkü “tanrısal düzen”den “akli düzen”e geçiştir.

Pazar, 08 Nisan 2012 15:17

Yılmaz Sezer

Marks-Engels, tezlerini ampirizm sorunsalı içerisinde mücadele verirken geliştiriyor ve ampirizm sorunsalından, burjuva dünyasından kategorik olarak kopuyorlar. Tarih Felsefesi'nden Tarih Bilimi'ne geçiliyor. Bu kopuş[1] kabul edilmediği takdirde, Marksizmin, 'burjuva dünyasına ait bir kazanım olduğu'na ilişkin tez, ciddi olarak önemini koruyor ve doğruluk kazanıyor.

Pazartesi, 09 Nisan 2012 14:34
Pazartesi, 09 Nisan 2012 14:04
Pazartesi, 09 Nisan 2012 13:31
Pazartesi, 09 Nisan 2012 13:22
Pazartesi, 09 Nisan 2012 12:08
Pazartesi, 09 Nisan 2012 12:02
Çarşamba, 18 Nisan 2012 10:26
Çarşamba, 18 Nisan 2012 10:21
Çarşamba, 18 Nisan 2012 10:15
Çarşamba, 18 Nisan 2012 09:58
Çarşamba, 18 Nisan 2012 09:52
Pazartesi, 09 Nisan 2012 23:37
Pazartesi, 09 Nisan 2012 23:32
Pazartesi, 09 Nisan 2012 15:24

 

 

Çarşamba, 18 Nisan 2012 11:35
Çarşamba, 18 Nisan 2012 11:09
Çarşamba, 18 Nisan 2012 11:05
Çarşamba, 18 Nisan 2012 11:01
Çarşamba, 18 Nisan 2012 10:49
Çarşamba, 18 Nisan 2012 10:37
Çarşamba, 29 Ekim 2014 18:23
Çarşamba, 18 Nisan 2012 12:06
Çarşamba, 18 Nisan 2012 11:56
Çarşamba, 18 Nisan 2012 11:41
Çarşamba, 18 Nisan 2012 13:20
Çarşamba, 18 Nisan 2012 13:11
Çarşamba, 18 Nisan 2012 13:06
Çarşamba, 18 Nisan 2012 13:03
Çarşamba, 18 Nisan 2012 12:30
Çarşamba, 18 Nisan 2012 12:10
Cumartesi, 21 Nisan 2012 13:48
Cumartesi, 21 Nisan 2012 13:42
Cumartesi, 21 Nisan 2012 12:39
Cumartesi, 21 Nisan 2012 11:58
Cuma, 04 Mayıs 2012 17:42
Cuma, 04 Mayıs 2012 17:27
Cuma, 04 Mayıs 2012 17:24
Cumartesi, 21 Nisan 2012 14:24
Pazartesi, 07 Mayıs 2012 12:12
Pazartesi, 07 Mayıs 2012 11:57
Cuma, 04 Mayıs 2012 18:58
Cuma, 04 Mayıs 2012 17:54
Pazartesi, 07 Mayıs 2012 15:11
Pazartesi, 07 Mayıs 2012 15:06
Pazartesi, 07 Mayıs 2012 14:56

 

Pazartesi, 07 Mayıs 2012 14:49
Pazartesi, 07 Mayıs 2012 14:43
Pazartesi, 07 Mayıs 2012 14:24
Pazartesi, 07 Mayıs 2012 14:06
Pazartesi, 07 Mayıs 2012 13:48
Pazar, 03 Haziran 2012 13:36
Pazar, 03 Haziran 2012 13:18
Pazar, 03 Haziran 2012 12:56
Pazar, 03 Haziran 2012 12:45
Pazar, 03 Haziran 2012 12:38
Salı, 08 Mayıs 2012 13:50
Pazartesi, 07 Mayıs 2012 15:17
Pazar, 09 Şubat 2014 19:53
Çarşamba, 27 Şubat 2013 10:48
Çarşamba, 27 Şubat 2013 09:10
Çarşamba, 06 Haziran 2012 13:13
Çarşamba, 06 Haziran 2012 13:09
Çarşamba, 06 Haziran 2012 12:55
Pazar, 03 Haziran 2012 14:49
Pazar, 03 Haziran 2012 14:18
Pazar, 03 Haziran 2012 14:08
Çarşamba, 05 Mart 2014 15:37
Çarşamba, 05 Mart 2014 15:31
Çarşamba, 05 Mart 2014 15:28
Çarşamba, 13 Haziran 2012 12:29
Çarşamba, 13 Haziran 2012 12:16
Çarşamba, 13 Haziran 2012 12:11
Çarşamba, 13 Haziran 2012 11:44
Çarşamba, 13 Haziran 2012 11:33
Çarşamba, 06 Haziran 2012 17:22

 

Çarşamba, 06 Haziran 2012 13:23
Çarşamba, 13 Haziran 2012 14:29
Çarşamba, 13 Haziran 2012 14:21
Çarşamba, 13 Haziran 2012 14:06
Çarşamba, 13 Haziran 2012 13:57
Çarşamba, 13 Haziran 2012 13:17
Çarşamba, 13 Haziran 2012 12:54
Çarşamba, 13 Haziran 2012 12:46
Çarşamba, 13 Haziran 2012 12:36
Perşembe, 14 Haziran 2012 20:23
Perşembe, 14 Haziran 2012 20:19
Perşembe, 14 Haziran 2012 19:58
Perşembe, 14 Haziran 2012 19:52
Perşembe, 14 Haziran 2012 19:43
Perşembe, 14 Haziran 2012 19:40
Perşembe, 14 Haziran 2012 19:29
Perşembe, 14 Haziran 2012 19:14
Perşembe, 14 Haziran 2012 17:44
Perşembe, 14 Haziran 2012 17:20
Salı, 19 Aralık 2017 08:15

Artık yeni bir dönemde miyiz?

Buna kuşku yok. Her ne kadar bu döngüden çıkmak için yapsa da, cezaevleri eksenli bir mücadele yürüten Türkiye devrimci solu, cezaevlerindeki konumunu yitirmiştir. Cezaevleri artık onun için en azından bir dönem boyunca, örgütlülüğünü sürdürdüğü bir yer olmaktan çıkmıştır. Bu, ne denirse densin, bir yenilgidir.

Cumartesi, 16 Haziran 2012 13:07
Cumartesi, 16 Haziran 2012 12:55
Cumartesi, 16 Haziran 2012 12:51
Cumartesi, 16 Haziran 2012 12:43
Cumartesi, 16 Haziran 2012 12:29
Cumartesi, 16 Haziran 2012 12:22
Cumartesi, 16 Haziran 2012 11:45
Cumartesi, 16 Haziran 2012 11:41
Cumartesi, 16 Haziran 2012 11:31
Cumartesi, 16 Haziran 2012 11:23
Cumartesi, 16 Haziran 2012 11:17
Cumartesi, 16 Haziran 2012 11:09
Cumartesi, 16 Haziran 2012 20:24
Cumartesi, 16 Haziran 2012 20:20
Cumartesi, 16 Haziran 2012 20:16
Cumartesi, 16 Haziran 2012 20:10
Cumartesi, 16 Haziran 2012 19:56
Cumartesi, 16 Haziran 2012 19:45
Cumartesi, 16 Haziran 2012 19:36
Cumartesi, 16 Haziran 2012 19:30
Cumartesi, 16 Haziran 2012 19:23
Cumartesi, 16 Haziran 2012 18:54
Perşembe, 22 Ağustos 2019 19:08

"Kürde sıkacağınız iki mermiden birini bana ayırın" diyen Perinçek de solcudur, "Sahte solcular, ABD'nin güdümünde devlete karşı savaşıyor" diyen Perinçek de solcudur.

Çarşamba, 22 Ocak 2014 21:34
Pazar, 17 Haziran 2012 11:22
Pazar, 17 Haziran 2012 10:48
Cumartesi, 16 Haziran 2012 21:35
Cumartesi, 16 Haziran 2012 21:31
Pazar, 03 Aralık 2017 20:44

Günümüzde, radikal imkanların herhangi bir değerlendirmesi, işe, bir Marksizm eleştirisiyle başlamalıdır. Geçmiş bir buçuk yüzyıl boyunca, Marksizm, kapitalist toplumun en temel eleştirisini sağlamıştır. Marksizm, aynı zamanda, önerdikleri alternatif toplumsal ve ekonomik örgütlenme biçimleriyle, kapitalizmin tek makul sorgulanmasının uzun uzun sözünü eden çeşitli sosyalizmler için esin kaynağı olmuştur.

Çarşamba, 04 Temmuz 2012 05:50
Çarşamba, 04 Temmuz 2012 05:44
Çarşamba, 04 Temmuz 2012 05:25
Çarşamba, 04 Temmuz 2012 04:55
Pazar, 17 Haziran 2012 14:18
Pazar, 17 Haziran 2012 14:09
Pazar, 17 Haziran 2012 13:50
Pazar, 17 Haziran 2012 13:46
Pazar, 17 Haziran 2012 13:34
Pazar, 17 Haziran 2012 13:23
Pazar, 17 Haziran 2012 13:17
Pazar, 17 Haziran 2012 13:08
Pazar, 14 Temmuz 2013 13:40
Pazar, 14 Temmuz 2013 13:37
Pazar, 14 Temmuz 2013 13:24
Pazar, 14 Temmuz 2013 13:08
Pazar, 14 Temmuz 2013 13:03
Pazar, 14 Temmuz 2013 12:57
Pazartesi, 16 Temmuz 2012 14:18
Pazartesi, 16 Temmuz 2012 14:13
Pazartesi, 16 Temmuz 2012 14:05
Pazartesi, 09 Temmuz 2012 02:20
Pazar, 14 Temmuz 2013 12:47
Pazar, 14 Temmuz 2013 12:34
Pazar, 14 Temmuz 2013 12:21
Cuma, 12 Temmuz 2013 23:40
Cuma, 12 Temmuz 2013 23:30
Cuma, 27 Temmuz 2012 12:59
Cuma, 27 Temmuz 2012 12:55
Cuma, 27 Temmuz 2012 12:48
Perşembe, 26 Temmuz 2012 11:42
Perşembe, 16 Mayıs 2013 19:43
Perşembe, 16 Mayıs 2013 19:33
Perşembe, 16 Mayıs 2013 19:28
Perşembe, 16 Mayıs 2013 19:18
Perşembe, 16 Mayıs 2013 19:02
Salı, 14 Mayıs 2013 21:29
Salı, 14 Mayıs 2013 21:03
Cuma, 03 Mayıs 2013 15:52
Cuma, 03 Mayıs 2013 15:44
Cuma, 03 Mayıs 2013 15:34
Pazartesi, 08 Nisan 2013 11:48
Pazartesi, 08 Nisan 2013 11:37
Pazartesi, 08 Nisan 2013 11:25
Cuma, 17 Mayıs 2013 01:56
Cuma, 17 Mayıs 2013 03:57
Cuma, 17 Mayıs 2013 03:51
Cuma, 17 Mayıs 2013 03:43
Cuma, 17 Mayıs 2013 03:38
Cuma, 17 Mayıs 2013 03:21
Cuma, 17 Mayıs 2013 02:49
Cuma, 17 Mayıs 2013 02:42
Cuma, 17 Mayıs 2013 02:38
Cuma, 17 Mayıs 2013 02:24
Cuma, 17 Mayıs 2013 02:08
Cumartesi, 18 Mayıs 2013 02:53
Cumartesi, 18 Mayıs 2013 02:36
Cumartesi, 18 Mayıs 2013 02:23
Cumartesi, 18 Mayıs 2013 02:19
Cumartesi, 18 Mayıs 2013 02:04
Cumartesi, 18 Mayıs 2013 01:52
Cumartesi, 18 Mayıs 2013 01:46
Cuma, 17 Mayıs 2013 22:24
Cuma, 17 Mayıs 2013 22:02
Cuma, 17 Mayıs 2013 16:48
Cumartesi, 18 Mayıs 2013 03:09
Cuma, 24 Mayıs 2013 14:40
Cuma, 24 Mayıs 2013 14:06
Cuma, 24 Mayıs 2013 13:42
Pazar, 05 Ağustos 2012 11:17
Pazar, 05 Ağustos 2012 11:10
Pazar, 05 Ağustos 2012 10:48
Pazar, 05 Ağustos 2012 10:45
Pazar, 05 Ağustos 2012 10:38
Pazar, 05 Ağustos 2012 11:21
Cuma, 12 Temmuz 2013 22:40
Cuma, 12 Temmuz 2013 22:30
Cuma, 12 Temmuz 2013 22:15
Cuma, 12 Temmuz 2013 22:55
Pazartesi, 22 Temmuz 2013 13:40
Pazartesi, 22 Temmuz 2013 13:34
Pazartesi, 22 Temmuz 2013 13:21
Salı, 16 Temmuz 2013 14:04
Salı, 16 Temmuz 2013 13:48
Pazar, 05 Ağustos 2012 11:59
Pazartesi, 23 Nisan 2012 09:41
Pazartesi, 15 Temmuz 2013 22:19
Pazartesi, 15 Temmuz 2013 22:13
Pazar, 05 Ağustos 2012 12:48
Pazar, 05 Ağustos 2012 12:47
Pazar, 05 Ağustos 2012 12:27
Pazar, 05 Ağustos 2012 12:24
Pazar, 05 Ağustos 2012 12:15
Pazar, 05 Ağustos 2012 12:11
Cuma, 01 Ağustos 2014 16:03
Cuma, 01 Ağustos 2014 15:14
Pazartesi, 30 Haziran 2014 23:51
Pazartesi, 30 Haziran 2014 23:43
Pazar, 05 Ağustos 2012 14:13
Pazar, 05 Ağustos 2012 14:07
Pazar, 05 Ağustos 2012 14:01
Pazar, 05 Ağustos 2012 13:05
Pazar, 05 Ağustos 2012 13:01
Salı, 16 Temmuz 2013 11:34
Salı, 16 Temmuz 2013 11:23
Salı, 16 Temmuz 2013 11:19
Pazartesi, 15 Temmuz 2013 22:25
Pazar, 05 Ağustos 2012 19:44
Pazar, 05 Ağustos 2012 19:14
Pazar, 05 Ağustos 2012 19:05
Pazar, 05 Ağustos 2012 18:57
Pazar, 05 Ağustos 2012 18:25
Perşembe, 11 Temmuz 2013 23:25
Perşembe, 11 Temmuz 2013 23:21
Perşembe, 11 Temmuz 2013 23:16
Çarşamba, 10 Temmuz 2013 09:17
Çarşamba, 10 Temmuz 2013 08:56
Pazar, 23 Eylül 2012 18:41
Pazar, 23 Eylül 2012 18:19
Pazar, 23 Eylül 2012 18:06
Pazartesi, 07 Nisan 2014 05:43
Pazar, 14 Ekim 2012 15:00
Pazar, 14 Ekim 2012 14:56
Pazar, 14 Ekim 2012 14:44
Pazar, 14 Ekim 2012 14:37
Cumartesi, 29 Eylül 2012 14:47
Cumartesi, 29 Eylül 2012 14:35
Cumartesi, 29 Eylül 2012 14:31
Cumartesi, 29 Eylül 2012 14:23
Cumartesi, 29 Eylül 2012 14:08
Cumartesi, 29 Eylül 2012 14:05
Pazar, 14 Ekim 2012 16:11
Pazar, 14 Ekim 2012 16:06
Pazar, 14 Ekim 2012 16:00
Pazar, 14 Ekim 2012 15:36
Pazar, 14 Ekim 2012 15:34
Pazar, 14 Ekim 2012 15:31
Pazar, 14 Ekim 2012 15:21
Pazar, 14 Ekim 2012 15:07
Pazartesi, 14 Ocak 2013 06:09
Pazartesi, 14 Ocak 2013 05:59
Pazartesi, 14 Ocak 2013 05:04
Pazartesi, 14 Ocak 2013 05:01
Pazartesi, 14 Ocak 2013 04:59
Pazartesi, 14 Ocak 2013 04:57
Pazartesi, 14 Ocak 2013 04:46
Pazartesi, 14 Ocak 2013 04:45
Pazartesi, 14 Ocak 2013 04:43
Pazartesi, 14 Ocak 2013 04:36
Cuma, 11 Ocak 2013 04:56
Pazartesi, 14 Ocak 2013 03:11
Pazartesi, 14 Ocak 2013 03:09
Pazartesi, 14 Ocak 2013 03:00
Pazartesi, 14 Ocak 2013 02:49
Pazartesi, 14 Ocak 2013 02:45
Pazartesi, 14 Ocak 2013 02:37
Cuma, 11 Ocak 2013 00:27
Cuma, 11 Ocak 2013 00:08
Cuma, 11 Ocak 2013 00:06
Perşembe, 10 Ocak 2013 23:52
Salı, 09 Temmuz 2013 17:04
Salı, 09 Temmuz 2013 16:37
Salı, 09 Temmuz 2013 16:14
Salı, 09 Temmuz 2013 16:00
Salı, 09 Temmuz 2013 15:41
Salı, 09 Temmuz 2013 15:31
Salı, 09 Temmuz 2013 15:15
Pazartesi, 25 Mart 2013 14:35
Pazartesi, 25 Mart 2013 14:32
Pazartesi, 25 Mart 2013 14:08
Pazartesi, 25 Mart 2013 14:02
Pazartesi, 25 Mart 2013 13:53
Pazartesi, 25 Mart 2013 13:37
Pazartesi, 25 Mart 2013 13:26
Pazartesi, 25 Mart 2013 13:15
Cumartesi, 16 Mart 2013 12:26
Cumartesi, 16 Mart 2013 12:22
Perşembe, 06 Aralık 2012 12:42
Salı, 04 Haziran 2013 19:54
Pazartesi, 18 Kasım 2013 23:21
Perşembe, 31 Ekim 2013 14:49
Perşembe, 31 Ekim 2013 14:19
Perşembe, 31 Ekim 2013 14:09
Perşembe, 31 Ekim 2013 14:04
Perşembe, 31 Ekim 2013 13:54
Perşembe, 31 Ekim 2013 13:49
Perşembe, 31 Ekim 2013 13:46
Perşembe, 31 Ekim 2013 13:40
Perşembe, 31 Ekim 2013 12:41
Perşembe, 31 Ekim 2013 12:25
Perşembe, 31 Ekim 2013 12:19
Perşembe, 31 Ekim 2013 12:12
Perşembe, 31 Ekim 2013 11:56
Perşembe, 31 Ekim 2013 11:52
Perşembe, 31 Ekim 2013 11:33
Perşembe, 31 Ekim 2013 11:25
Perşembe, 31 Ekim 2013 11:20
Perşembe, 31 Ekim 2013 11:18
Perşembe, 31 Ekim 2013 11:04
Perşembe, 31 Ekim 2013 10:52
Çarşamba, 29 Ekim 2014 17:01
Çarşamba, 29 Ekim 2014 16:57
Çarşamba, 29 Ekim 2014 16:50
Çarşamba, 29 Ekim 2014 16:31
Çarşamba, 29 Ekim 2014 16:23
Çarşamba, 29 Ekim 2014 16:00

 

 

Çarşamba, 29 Ekim 2014 13:52
Perşembe, 09 Ocak 2014 01:33

 

Perşembe, 09 Ocak 2014 01:27
Çarşamba, 14 Ocak 2015 22:50

 

Çarşamba, 14 Ocak 2015 22:43

 

Perşembe, 25 Aralık 2014 12:32

Marksizm adıyla andığımız bu “yapı”nın, Batı uygarlığının –ve gelmiş geçmiş ezenler uygarlığının- en büyük teorik ve politik reddini gerçekleştirmiş bir niteliği olduğu kanaatindekiler için IŞİD’in yaygın ideolojik eleştirisi paylaşılamaz.

Çarşamba, 14 Haziran 2017 18:14

Teori ve Politika geçtiğimiz aylarda Ankara ve İzmir’de “Marksizm, Laiklik ve Din” sempozyumları düzenledi. Bu, teori bakımından çöl sayılabilecek bu topraklarda devrimci bir fikir akımı yaratmak için 20 yıldır iğneyle kuyu kazan derginin -kimi zaman yaptığı gibi- çalışmalarını kısa süreliğine de olsa kamuoyunun gözü önüne çıkarışının bir örneğiydi. Haber değerini çoktan yitirmesine rağmen, bu yüzden üzerinde durulmayı hak ediyor.

Çarşamba, 27 Mayıs 2020 21:42

Kaypakkaya yükseklere çektikleri bayrağın proletaryanın kızıl bayrağı olmasını bir koşula bağlıyordu: Bayrağın üzerindeki lekeler direşken bir çaba ile ortadan kaldırılmalıydı.

Çarşamba, 18 Mart 2020 11:50

Sol âlemin yükselen değeri, indirgenemez bireydir. Kendi bireyliğinin ölçülemez kıymetinin öznelliği ile dünyaya bakan biri iğrenç bir bencildir ve ondan, ne karşımızdakiler bakımından vatana-millete ve devlete, ne de devrim davasına bir hayır gelir.

Çarşamba, 22 Ocak 2020 12:03

Bu nesnellikte asıl tehlike, egemen düşmanın kendi nesnelliğinin ürünü olan bu ideolojiyi bizim taraftakilere aşılamasıdır. Can alıcı olan, tehlikenin saflarımıza şu vakte kadar geleceği değil, çoktan gelmiş olduğudur...

Pazartesi, 11 Kasım 2019 10:13

Türkiye devrimci hareketi, Garbis Altınoğlu’nun 14 Ekim’de ölümüyle, son elli yılında iz bırakmış seçkin bir simasını kaybetti. Mücadele hayatı ve arkasında bıraktığı teorik miras, ülkemizde devrim ve sosyalizm için mücadele edecek genç kuşaklar için esin kaynağı olacaktır.

Cumartesi, 02 Kasım 2019 15:43

Türkiye’nin sıkıştırılmış konjonktüründe isabetli öngörülerde bulunmak oldukça güç. Rejimin birbirine eklenmiş iç ve dış sorunlarına rağmen sürdürülebilirliğini koruması başlı başına devletin temsili olarak Erdoğan’ın lehine bir başarı olarak yazılmalı.

Perşembe, 17 Ekim 2019 10:06

Garbis Altınoğlu, bu karşı-devrimci kampanyaya, illegal koşullarda faaliyet yürüten bir komünist olarak, mensubu olduğu TKP-ML Hareketi’nin yayın organı olduğu kabul edilen Halkın Birliği gazetesinin 28 Mart 1978 tarihli 31. sayısında yanıt vermişti.

Aşağıda sunduğumuz bu metinde, Garbis Altınoğlu’nun, nesnellik satırından kendini hiçbir şekilde sakınmayan açık ve tok tutumu, yüksek etik değeri bir kez daha görülüyor.

Perşembe, 22 Ağustos 2019 19:21

"Kürde sıkacağınız iki mermiden birini bana ayırın" diyen Perinçek de solcudur, "Sahte solcular, ABD'nin güdümünde devlete karşı savaşıyor" diyen Perinçek de solcudur.

Cuma, 12 Nisan 2019 15:07

Gezi Ayaklanmasının hiçbir şekilde devrimci olmayan ama özgürlükçü havasını solumanın sakıncası yokken, içinde bulunduğumuz havanın tehlikeli olduğunu vurgulamak gerekmektedir.

Cuma, 29 Mart 2019 20:41

Türkiye solu için uygun politik tutum, dışındaki topluluklar için bir seçenek olmak değildir bugün; Türkiye’nin devrim davası güden solu için, kırk yıl sonra gündem hâlâ kendini bağımsız kılmaktır.

Salı, 12 Mart 2019 08:38

Halkevleri, devekuşu pozisyonunda olmayı seçiyor. İdeo-politik olarak ne olduğu belirsizdir; ya da elbette hem o hem budur, ve ne o ne budur. Politik-örgütsel olarak ne olduğu belirsizdir; ya da elbette hem o hem budur, ve ne odur ne de bu.

Pazartesi, 01 Ekim 2018 14:22

Marx ve Engels’in politik pratiklerinin önemli bir kısmını Marksist politik özne, eşdeyişle, parti oluşturmadan, Marksist bir çevre ile birlikte, farklı düzey ve gelişkinliklerde oluşturdukları, dahil oldukları birlikler üzerinden yürüttükleri bilinir.

Cumartesi, 08 Eylül 2018 08:00

Sol hareketi inceleyen her tarafsız gözlemcinin dikkatini çeken şey, içindeki kifayetsiz kişilerin yüksek oranıdır. Eskiden sol hareketin bunu bir sorun olarak gördüğünü ve çözüm aradığını ümit edebiliyorduk. Ama son zamanlarda, kifayetsizliği ve noksanlığı ‒sırf solda da değil tüm toplumda‒ normalleştirme eğilimi ortaya çıktı.

Çarşamba, 29 Ağustos 2018 20:53

Cuma günü, Çin'in güney eyaleti Guangdong'da, Shenzhen'deki yerel bir fabrikada bağımsız bir sendika için kampanya yürüten işçileri destekledikleri için 50 Maocu eylemci gözaltına alındı. 

Pazar, 17 Haziran 2018 19:32

Yanı başımızda Tayyip diktatörlüğüne “Kuzey Kore”deki diktatörle birlikte lanet okuyanlar olacak, devletin şiddetini devrimcinin şiddetini de katarak kınayanlar olacak, özgürlük sloganını Batılı katillerle birlikte haykıranlar olacak…

Pazar, 08 Nisan 2018 20:46

Türkiye sol hareketinin bir ana bölmesinin vasatının ne kadar gerilediğinin açık göstergesi mahiyetinde iki çağrı metni dolaştı geçtiğimiz haftalarda. Gerilemenin mutlak olmak yanında göreli de olduğunu, kimilerimizin soldan saymadığı CHP’li iki milletvekilinin imzasıyla geçen aylarda yayınlanan bildiriyle karşılaştırdığımızda açıklıkla görüyoruz.

Pazar, 01 Nisan 2018 12:12

 Afrin bölgesinde iki ay uğraştan sonra YPG güçlerinin kent merkezini savaşsız boşaltması Kürdistan Özgürlük Hareketi için jeo-politik ve moral bir yenilgidir. Öncelikle bu açık ve çıplak gerçeğin teslim edilmesi gerekiyor

Cumartesi, 03 Şubat 2018 22:03

Muz Cumhuriyeti, diyorduk. Eksikmiş. Tam adı Türkiye Hacamatçılar Cumhuriyeti’ymiş.

Pazar, 28 Ocak 2018 10:51

PYD ve YPG, ABD’nin kışkırttığı ve diğer küresel-bölgesel güçlerin de kendi gündemlerini izlediği karmaşık durumdaki Suriye iç savaşında kartlarını iyi oynadı. Kendi ulusal kaderini tayin edebilme yolunda on yıllardır süren mücadele, Kürt halkına, uzun ve kısa erimli hedeflerini başarma hususunda güçlü ve akıllı olmayı öğretti.

Salı, 19 Aralık 2017 08:18

Devlet, 19 Aralık 2000'de Türkiye devrimci hareketine yönelik en ağır saldırılardan birini yaptı. Hapishanelerde süren birleşik ölüm orucu eylemini tasfiyeyi ve devrimci tutsakları F tipi hapishanelere göndermeyi amaçlayan saldırıda 28 devrimci şehit düştü. Aşağıda yer verdiğimiz yazı, o günlerin ağır atmosferinde yazılmış ve TvP'nin Ocak 2001 tarihli 21. Sayısında yayınlanmıştı.

Salı, 19 Aralık 2017 08:18

Aşağıdaki derleme, 19 Aralık operasyonu ardından aralarında devrimcilerin de olduğu çok sayıda kesimin değerlendirmesini kapsıyor. O günlerin ağır atmosferinin farklı konumlarda yer alanlarca nasıl görüldüğüne ilişkin tarihsel bir belge niteliğinde olan derleme, TvP'nin Ocak 2001 tarihli 21. Sayısından alındı.

Salı, 12 Aralık 2017 13:29

... Üzerlerinde bulunan bildiriler, şüphelilerin, yazının başında söz edilen gerilla eylemini de gerçekleştiren, adı yeni duyulmaya başlayan Halkın Fedai Gerillaları adlı örgütün üyeleri olduklarını gösteriyordu.

Çarşamba, 22 Kasım 2017 10:43

Tayyip Erdoğan, TC’nin kurumsal Kemalist varlığına takılıp kalmaya dua etsin, aşağıya, tarihin çöplüğüne düşebilir! Dilek, bu düşman figürün çöplüğe ezilenlerin devrimci tekmesiyle atılmasıdır. Ama bu işi, “tarihin bilinçsiz aletleri” de yapsa, hayırlı olacak! 

 

Salı, 07 Kasım 2017 12:01

Belki de Lenin'in en temel başarısı tarihsel ilerlemenin zorunlu uğrağı olarak devrim şeklindeki ortodoks Marksist fikri sessizce bir kenara bırakmasıdır. O, bunun yerine, Louis Antoine Saint-Just'ün devrimciyi “meçhul diyarlarda seyreden bir denizci” olarak kavrayışını takip etmişti.

Cuma, 06 Ekim 2017 09:51

... Marksizmin büyük tarihsel geçmişi nerede durulması gerektiğini söylemiyor mu bize? Cevap açık; çıkıntılık etmeden, suyu bulandırmadan ‘büyük insanlığın’ değerleriyle yola devem etmek! Türkiye Solunun, Tayyip Erdoğan karşısında Cumhuriyetçiliği dert etmeden kabul ettiği görülüyor.

Salı, 26 Eylül 2017 15:45

Egemen medya, konuyu, KDHC’nin nükleer güç edinmesini haksız, ABD’nin ise Trump’ın kişiliğinde bunlara karşı çıkışını haklı gösterecek biçimde ele alıyor... Yaygın bir konformist sol kesim egemen medyanın etkisinde kalarak durumu sessizce geçiştiriyor. Sol kesimlerin bu tür tutumlarının başlıca gerekçesi “yüksek insanlık idealleri” ve “nükleer tehlike” misali yalanlara kendini kaptırmış olmasıdır.

Cumartesi, 02 Eylül 2017 09:50

... Anlatmak istediğim, baskın durumdaki etkileri çözümlemek yerine onları kontrol altında tutarak cinsiyetçilik, ırkçılık ve benzer gerçek sorunların üstlerini örterek, onların daha güvenli bir atmosferde yaşamalarına müsaade eden yaklaşım biçimidir.

Pazar, 30 Temmuz 2017 21:59

Marksist kültür ve Paris Komünü'nden alınan derslerle dolu uzun süreli militan deneyimi birleştiren Lenin ve Troçki'yle ve de Ekim 1917'de tüm bunların birleşmesiyle insanlık tarihindeki ilk post-Neolitik devrim zafere ulaştı.

Pazartesi, 24 Temmuz 2017 16:45

Türkiye Devleti varlık-yokluk sınırına hiç bu denli kesin bir çizgide yaklaşmamıştı; her yeni hamle çıkış imkanı yaratmak yerine yeni açmazları beraberinde getiriyor. Siyaset bu noktada kesin bir düğümlenme yaşıyor. Tercih edilen yol, “siyasala karar verici olarak egemen”in (C. Schmitt) öne alınmasıdır. Bu bağlamda, egemenin, egemen olma konumunu yapısal nedenlerle bir türlü yeteri kadar dolduramaması ayrı meseledir.

Cuma, 30 Haziran 2017 12:27

Büyük devrimci Ulaş Bayraktaroğlu’nun şehit düştüğü haberinin ‒sağıyla soluyla bütün‒ Türkiye kamuoyunda yarattığı sarsıcı etkinin ayrılmaz bir temel parçası, Türkiyeli devrimcilerin Rakka yolunda ABD’nin piyadeliğini yaptığı görüşü oldu.

Çarşamba, 21 Haziran 2017 18:04

Grup henüz kendisine bir isim vermemişken “Baader-Meinhof” olarak damgalandı. Silahlı mücadelenin bağlamı ve politik arka planıyla ilgisi olamayan bir mit inşa edilmeye başlandı...

Cumartesi, 27 Mayıs 2017 21:17

Emperyalistler kanlı geçmiş ve bugününü aklamak, ezilen halkların kurtuluş hareketlerini itibarsızlaştırmak için kendilerine göre bir ''gerçeklik'' uydurarak tarih yazarlar. Bu ''gerçeklikte'' emperyalist; vahşi barbarı ''uygarlaştıran'', bulunduğu alanda düzeni ve ilerlemeyi sağlayan, zorunlu olmadıkça katliam yapmayan, eğer katliam yapmışsa da ilkel halkların barbarlığının sonucu olarak yapan “medeni”dir.

Cumartesi, 27 Mayıs 2017 21:15

Politika her zaman bahis konusu üç bileşenin birbirine eklemlenmesiyle ulaşılmaya çalışılan hedeflerden meydana gelir. Böylece ‒geniş anlamıyla‒ modern dünyada faşist, muhafazakâr, reformist ve komünist olmak üzere dört temel politik yönelim olduğunu görebiliyoruz.

Cumartesi, 27 Mayıs 2017 21:12

“Bir zincirin kuvveti zayıf halkası kadardır” ve bugün Türkiye Cumhuriyeti, Tayyip Erdoğan adında somutlanan zayıf halkaya asılı duruyor. Zayıf halkanın kopma emareleri de çoğalıyor.

Cumartesi, 27 Mayıs 2017 21:09

Kürdistan Hareketi, düzenin “evetçi” ve “hayırcı” güçlerinin karşı tarafı kötülemek için başvurduğu bir silah / şeytan konumunda olacak denli düzen-dışıdır. Her bir kesim, Kandil’in öteki tarafı desteklediğini ileri sürerek gericilik yarışı yapmaktadır.

Cumartesi, 27 Mayıs 2017 21:01

Teori ve Politika adlı yel değirmenine, adı “Marksist-Leninist” olan bir örgütten düşen, düşmekte olan, düşeyazan kaçıncı Donkişot’un öttürdüğü kaçıncı savaş borusu bu yarabbi! Bunlar için Teori ve Politika neden bir takıntı haline geliyor?

Cumartesi, 27 Mayıs 2017 20:58

Başta KHK ile işlerine son verilenler olmak üzere, geniş bir akademisyen topluluğunun işten atılan arkadaşlarına sahip çıkması ve atılanların odalarını terk etmeyecekleri ilanı, Türkiye’de muhalefet hareketinin götürücüsü olmaya aday son derece gözüpek bir karardır. 

Cumartesi, 07 Ocak 2017 16:41

... Tayyip devleti şu halde geçmiş politikalarından -özellikle asıl kritik etki olarak yaşadıklarından emin olduğu dış siyasette- esneme gibi duran her adımında aslında esneyememenin köşeli zıt hattına doğru itilmektedir. Çubuğun yerini değiştirmek onu esnek kılmaz!

Salı, 20 Aralık 2016 12:13

...Siyaset denilen akıl ve özne işi faaliyeti yok eder anında. Akıl ve bilinç ile silah bir arada duramaz. Ya biri, ya öteki! Silah çıkagelince siyaset zail olur. Siyaset öyle her iklimde yeşermeyen nazlı bir bitkidir. Silah sesleri ürkütür siyasal özneyi…

Cuma, 18 Kasım 2016 11:17

... İçinde bulundukları zamanın üzerinden atlayarak, ya geçmişe dönüyor ve atalarının varsaydıkları koşullarında ışıklar yüzyılında yaşamak istiyorlar ya da torunlarının hayal ettikleri koşullarında yani aydınlık yarınlarda... Ama kesinlikle içinde oldukları karanlık dönemde yaşamak istemiyorlar, bizzat kendi bedenlerinin oluşturduğu engeli özgür bilinçleri ile aşmaya gayret ediyorlar.

Cumartesi, 12 Kasım 2016 21:31

Pek çok kişi henüz farkında olmayabilir ama ABD’nin gelecek başkanı olarak Donald Trump’ı seçmesi –ve Hillary Clinton’ı reddetmesi- ile Çarşamba günü dünya rahat bir nefes aldı.

Perşembe, 29 Eylül 2016 20:04

Kayyum meselesini kadın kimliğine sıkıştırmak Kürdistan’ın çok boyutlu engin gerçeğinin görülmesini engeller. Kürdistan’ın engin gerçeği Kürt devrimci kadınlarının mücadelesini de içermektedir elbette. 

Çarşamba, 28 Eylül 2016 11:03

Kimin Sünni sayılacağını belirlemek için Çeçenistan’da düzenlenen konferansa dâhil edilmeyişlerinin Suudilerde yarattığı infiali izlemek eğlenceli. Suudi Arabistan’da hâkim olan Sünni çıkışlı Vahabilik, İslam tarihinde öbür Müslümanları dinden çıkmış göstermekte başka hiçbir akımın yapmadığı kadar gayret göstermişti. Karşılaştıkları muameleyi hak ediyorlar. 

Salı, 20 Eylül 2016 09:31

Washington’un politika yapıcılarının gözünde PYD asla ilk müttefik tercihi olmamıştı: PYD-Washington ilişkisi, PYD’nin Esad rejimi dışında Suriye’de İslam Devleti’nin ilerleyişini durdurabilecek tek askerî güç olduğu gerçeğinden kaynaklanan, şartların zorladığı bir ittifak ilişkisi olmuştu.

Perşembe, 15 Eylül 2016 22:18

Riyad’daki yeni yönetim dünya sistemiyle daha fazla bütünleşme uğruna eski dostlarını satmaya hazırlanıyor.

Pazar, 11 Eylül 2016 20:09

Patrick Cockburn, hareketin Kuzey Afrika’da tekrar yükseleceğini, Türkiye’nin sınırdan silah geçişine göz yumduğunu ve Cerablus’ta hâlâ IŞİD savaşçılarının varlığını iddia eden IŞİD militanıyla röportaj yaptı.

Salı, 06 Eylül 2016 12:11

Kemalizmin eleştirisi ve Kemalizme karşı yıpratma savaşı Türkiye Marksizmiyle başlamıştır. İkinci ve yıkıcı eleştiri Kürdistan Hareketinin silahlı eleştirisidir. Kemalizm, baştan beri ama 30 yıldır kesintisizce Kürdistan Hareketi duvarına çarpmaktadır.

Cumartesi, 03 Eylül 2016 18:20

Devlet bir patlamayla dağılmamış, adeta içi –bir devletin içi olarak tüm kurumsal alan– boşalmış ve en son taşıyıcı direğin çatırtı ile yıkılmasıyla içine göçmüştür. Ezenler cenahı bu çöküşü varlığını devlete bağlamış kesimlerin seferberliği aracılığıyla bir güç gösterisi; ama daha belirgin olarak derlenen tüm devletli kanatların birliği üzerinden bir konsolidasyon manzarası ile yaşıyor.

Cuma, 22 Temmuz 2016 15:12

Türkiye, 15 Temmuz’u 16’sına bağlayan geceden itibaren, en erken kalkan askerin darbe yapmaya kalkışmasından değil, nesnel ve kurumsal bütün koşulları hazır olduğu halde, rejim içi de olsa bir türlü esaslı bir dönüşüm yaşayamamasından dolayı açık şekilde bir muz cumhuriyetidir.

Pazartesi, 18 Temmuz 2016 11:35

Türkiye sol ve devrimci hareketinin çeşitli bileşenlerinin hemen hemen hepsi 15-16 Temmuz darbe girişimini, “Her ikisi de kahrolsun! ” biçiminde özetlenecek bir tarzda değerlendirdi. Birkaç örnek üzerinde duralım.

Salı, 15 Mayıs 2018 21:28

Baştan beri sergilemeye çalıştığımız devasa sorunlar ve muazzam yükümler karşısında kendimize nasıl bir misyon biçiyoruz? Bizim çabalarımızla sorunlar birer birer aşılacak, Marksizmin orkestrası, büyük uyum dünyasının sonatını çalmaya devam edecek mi? Hayır! Biz, sadece bu sorunların varlığını iliklerinde duyan ve onlarla uğraşmaya cesaret edenleriz. Uğraşmak, başlıbaşına bir sonuçtur. Ve uğraşımıza, kendimizi "büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak" giriyoruz.

Biz, Engels'in sözünü ettiği "küçük insanlar"ız. Hiç istemediğimiz halde, karmaşık ve muazzam büyüklükte bir dünya ve sorunlarıyla 'başbaşa' kalmış durumdayız. 

Uğraşacağız!

Pazartesi, 10 Kasım 2014 23:05

ibrahim_kaypakkayaİbrahim Kaypakkaya’nın, bu ülkenin ilk politik Marksistinin, genel olarak sol hareket ve 71 devrimciliği içindeki yeri mutlaka yüksek sesle anlaşılmalı, dağınık ve etkisiz sesler toparlanmalı, değerlendirmeler, yorumlar, eleştiriler birleştirilmeli ve Kaypakkaya portresi olabildiğince tüm yönleriyle ortaya çıkarılmalıydı.

Pazartesi, 10 Kasım 2014 23:01

hikmet kivilcimli

 "Tarihin her yerinde Komünizm var; çünkü, bütün o sonsuz 'imha' çabalarına rağmen, İlkel Komünizmin Gelenek Görenek ve Kollektif aksiyon güçleri Tarihin gidişinden bir türlü silinememiştir. Bütün 'Medeniyetler Tarihi' boyunca, ilkel de olsa Komünizm, insanlığın gözeneklerinde yaşamış ve en son Bilimsel Sosyalizm için katalizör, ana maya rolünü oynamıştır."

Pazartesi, 10 Kasım 2014 22:43

hangi tarihin mirascisiyiz

Ezilenlerin Tarihyazımı, ezilenleri ezenlerin şu ya da bu kanadına bitiştiren 'Jakoben' veya 'liberal' Aydınlanmacı tarih anlayışını olduğu kadar, ezilenlerin kudret mücadelesine kör ezilenciliği de reddediyor.