Güncel Yazılar

Kürsü

"Kürsü" yayında! 
 
Kürsü köşesinde Teori ve Politika'nın temel uğraşı alanı yanında, ürettiği düşüncenin ikincil alanlardaki yansımaları olacak yazılara yer vereceğiz. Bu köşede belki daha az düşünsel emekle, biraz serbest ama TvP'nin düşünce ve diliyle ilgisi açık -onaylayan veya eleştiren- yazıların olmasını bekliyoruz. Kürsü, sosyal medyanın gündemin içinde olma üstünlüğüne karşın, emeksiz, sorumsuz düşünce üretimi zaafı ile dergi yazılarındaki doğal "hantallığın" arasında kalan boşluğa bir cevap olarak düşünüldü. Bu köşede, deyim yerindeyse çıta biraz alçak, ve çıtadan çeşitli konularda ve çeşitli nitelikte düşüncelerin geçişi mümkün. Kürsü'de, okurlar ya da ilgililerden gelen eleştirileri de değerlendirip yayınlayacağız. Böylelikle bir tartışma ve kolektif üretim alanı yaratmayı umuyoruz.

Son Sayı - Sayı 75


'ANALİTİK MARKSİZM' MARKSİST Mİ?
Marksizm, Cohen ve Althusser ● Burak Kayan
Analitik Marksizm Üzerine Düşünceler ● Gerald Allan Cohen 
Marx İçin, Kapital’i Okumak’tan Daha mı Az ‘Zırva’? ● William Lewis
Devrimci Perspektifler Üzerine Görüşler ● Gerald Allan Cohen
Kopuş Kavramının Laçkalaştırılması ● Vedat Düşküner

Marx'ın son yazıları
Marx’ın Batılı Olmayan ve Pre-Kapitalist Toplumlar Üzerine Geç Dönem Yazıları ● Kevin B. Anderson

Devrim ve mücadele sorunları
Ekim Devrimi: Tarihsel Devrimcilik mi, Politik Devrimcilik mi? ● Süleyman Yılmaz Bulduruç
‘Hendek Savaşları’ndan Afrin’e Politik Önderlik Sorunu ● Metin Kayaoğlu
Tebriz’in Yiğit Oğlu Ali Reza Nabdel’i (Oktay) Hatırlamak ● Ahmet Kırmızıgül
Türkiye Bir Devrim Ülkesi mi? ● Metin Kayaoğlu